6. Leżaki miejskie przy Kopcu Wyzwolenia


Całkowity koszt projektu: 28 000,00 zł

Lokalizacja: Tereny wokół Kopca Wyzwolenia

Założenia projektu

– montaż 12 leżaków miejskich na terenie wokół Kopca Wyzwolenia

– stworzenie dodatkowych miejsc umożliwiających wypoczynek i rekreację

Zagłosuj