30. „RatujMY” – Pracownia pierwszej pomocy oraz zakup manekinów do nauki resuscytacji dla piekarskich szkół podstawowych


Lokalizacja: Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 – ul. Chopina 1,  Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Waculika 10

Pozostałe piekarskie szkoły podstawowe

  • Utworzenie pracowni pierwszej pomocy wg najnowszych zaleceń dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy.
  • Zakup multimedialnych fantomów Little Family QCPR, defibrylatorów AED do ćwiczeń, kamizelek Act Fast do nauki chwytu odksztuszającego.
  • Wyposażenie pracowni w tablety i multimedialne telewizory naścienne do monitorowania postępów w nauce.
  • Zakup fantomów QCPR dla pozostałych piekarskich szkół podstawowych.
  • Prowadzenie darmowych, cyklicznych szkoleń w powyższych pracowniach dla mieszkańców Piekar Śląskich.
  • Przeprowadzenie konkursu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy po roku działania programu

 

Całkowity koszt projektu: 110 000 zł

Zagłosuj