27. Naturalny ogród zabaw ze ścieżką zdrowia na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich


Całkowity koszt projektu:  265 000,00 zł

Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Piotra Skargi 55

Założenia projektu

Stworzenie naturalnego ogrodu ze ścieżką zdrowia – miejsca, w którym dzieci  w otoczeniu przyrody i naturalnych przeszkód będą mogły rozwijać różnorodne umiejętności i bawić się w sposób kreatywny

 – Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród przedszkolaków poprzez wyrabianie u nich nawyku ruchu

Aranżacja niewykorzystanej przestrzeni podwórka wokół Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich i wykonanie ogrodu z torami sprawnościowymi i stacjami poznawczymi,  budzącymi w dzieciach ciekawość, stymulującymi ich rozwój psychomotoryczny i umożliwiającymi dostrzeganie piękna przyrody wraz z zachodzącymi w niej cyklicznymi zmianami

Wydzielenie w ogrodzie przedszkolnym stref: edukacyjnej, relaksu i zabawy

Zagłosuj