25. Sensoryczny ogród i strefa relaksu wraz z ogrodzeniem przy Miejskim Przedszkolu nr 2


Całkowity koszt projektu: 250 000 zł

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2, UL. CICHA 38

  • Powstanie ścieżki sensorycznej w ogrodzie przedszkolnym,
  • Utworzenie strefy relaksu dla dzieci i dorosłych,
  • Zagospodarowanie terenu zielonego poprzez nasadzenie roślin,
  • Demontaż i utylizację istniejącego ogrodzenia,
  • Zakup i montaż nowego ogrodzenia
Zagłosuj