24. Pomyśl o zdrowiu – TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ


Lokalizacja: Park Wolności – skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Ziętka

  • Budowa tężni solankowej wraz z zadaszeniem, oświetleniem i ławeczkami
  • Poprawa samopoczucia i stanu zdrowia mieszkańców
  • Lokalizacja w centrum, umożliwiająca dostęp wszystkim mieszkańcom

Całkowity koszt projektu: 500 000 zł

Zagłosuj