22. Pomyśl o zdrowiu – TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ


Całkowity koszt projektu: 400 000,00 zł

Lokalizacja: Piekary Szarlej, Park Wolności

Założenia projektu

– Budowa tężni solankowej wraz  z zadaszeniem, oświetleniem i ławeczkami

– Poprawa samopoczucia i stanu zdrowia mieszkańców

– Lokalizacja w centrum, umożliwiająca dostęp wszystkim mieszkańcom

Zagłosuj