21. Zielona Pracownia przy MSP 15


Lokalizacja: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kotuchy 40

  • Stworzenie ogrodu przed budynkiem MSP 15
  • Umożliwienie przeprowadzenia lekcji w terenie
  • Montaż ławek i szklarni
  • Uporządkowanie terenu i stworzenie przestrzeni przyjaznej uczniom jak i mieszkańcom

Całkowity koszt projektu: 200 000 zł

Zagłosuj