18. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Ofiar Katynia


Całkowity koszt projektu 140 000,00 zł

Lokalizacja:
ul. Ofiar Katynia, wzdłuż ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 4

Główne założenia projektu:

Budowa ok. 20 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na ul. Ofiar Katynia

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców

Zagłosuj