16. Miejsca postojowe wraz z infrastrukturą (ul. Cicha)


Lokalizacja: ul. Cicha pomiędzy blokami 36 i 38

  • Wykonanie 6 miejsc postojowych
  • Instalacja 5 urządzeń siłowni zewnętrznej
  • Montaż stołu do ping-ponga, tablic
    do rysowania oraz ławek

Całkowity koszt projektu: 150 000 zł

Zagłosuj