12. Bezpieczne Piekary – doposażenie w sprzęt ratowniczy OSP Dąbrówka


Całkowity koszt projektu: 87 450 zł

OSP Dąbrówka Wielka

  • Doposażenie OSP Dąbrówka Wielka w specjalistyczny sprzęt z zakresu ratownictwa technicznego oraz wodnego
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków
  • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
Zagłosuj