11. RatujMy nasze dzieci – STOP tragicznym konsekwencjom zadławień


Całkowity koszt projektu: 22 000 zł

Lokalizacja: wszystkie miejskie żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły średnie

 

Zakup urządzenia do mechanicznego udrożnienia dróg oddechowych i jednoczesnego odessania ciała obcego dla każdej piekarskiej placówki oświatowej

Zagłosuj