1. Park w Brzezinach miejscem rodzinnej rekreacji i wypoczynku


Całkowity koszt projektu 600 000,00 zł

Lokalizacja:
Park imienia Franciszka i Władysława Kotuchów
w Brzezinach Śląskich ul. Drzymały

Główne założenia projektu:

Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw

Instalacja urządzeń linowych poprawiających sprawność fizyczną dla starszych dzieci

Budowa zadaszonych altan chroniących przed słońcem

Przygotowanie miejsc do palenia ognisk i instalacja ławek

Zagłosuj