1. Międzypokoleniowe centrum sportowo – rekreacyjne oraz remont chodnika


Całkowity koszt projektu: 450 000 zł

Lokalizacja: Jana Długosza 107 , okolice placu zabaw Nivea – Kamień

Założenia projektu:

– Stworzenie centrum sportowo rekreacyjnego wokół placu zabaw Nivea

– Budowa boiska do siatkówki, stworzenie łąki kwietnej

– Stworzenie skweru obejmującego alejki, hamaki, ławki i zieleń

 – Budowa stołów do gry w szachy, piłkarzyki i ping – ponga

– Mini siłownia pod chmurką, wybieg dla psów

– Remont chodnika i schodów

Zagłosuj