09. PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY POD LIPAMI DO ULICY KASZTANOWEJ


Lokalizacja: wzdłuż ul. Pod Lipami pomiędzy
ul. Akacjową a ul. Kasztanową

 

stworzenie nowego chodnika wzdłuż ul. Pod Lipami
na odcinku  pomiędzy ul. Akacjową a Kasztanową

 

Całkowity koszt projektu: 300 000 zł

Zagłosuj