07. Na ratunek z AED!


Całkowity koszt projektu: 19 600 zł

  • Siedziba Klubu Seniora “Nadzieja” – ul. Kusocińskiego 4 (budynek Centrum Usług Społecznych)
  • Budynek Dziennego Domu Pomocy Społecznej – ul. Okrzei 25
  • Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – ul. Bpa Nankera 103

 

  • Zakup 3 nowoczesnych AED i instalacja urządzeń  w siedzibach Klubu Seniora “Nadzieja”, DDPS oraz MOPR w Piekarach Śląskich,
  • Przeprowadzenie szkolenia z obsługi  AED dla pracowników w/w placówek,
  • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Zagłosuj