04. Utworzenie miejsca rekreacji wraz z budową trybuny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kozłowej Górze


Lokalizacja: Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 w Kozłowej Górze

  • Zagospodarowanie terenu przy boisku pod nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią
  • Montaż piłkochwytów oraz trybuny sportowej
  • Budowa altany oraz nasadzenia zieleni

Całkowity koszt projektu: 150 000 zł

Zagłosuj