03. Uratuj komuś życie


Całkowity koszt projektu: 56 000 zł

Osiedle Wieczorka – obok kościoła św. Rodziny, Brzeziny Śląskie przy budynku CUS ul. Kusocińskiego, Piekary – obok Urzędu Miasta, Kozłowa Góra – obok filii MDK

  • Zakup 4 defibrylatorów AED
  • Montaż urządzeń na zewnątrz budynków
  • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Zagłosuj