02. Hipoterapia dla dzieci i seniorów


Całkowity koszt projektu: 75 000 zł

  • Ułatwienie dostępu do rehabilitacji hipoterapeutycznej dla dzieci i seniorów
  • Wykorzystanie pozytywnego wpływu koni na ludzkie emocje i psychikę
  • Podjęcie działań poprawiających stan psychofizyczny wskazanych grup społecznych
  • Wprowadzenie elementów edukacyjnych do hipoterapii tj. pedagogicznych, psychoterapeutycznych, terapii zajęciowej i logopedii
Zagłosuj