Podział środków


W X edycji nie ma podziału na okręgi! Projekt może dotyczyć zarówno Twojej najbliższej okolicy, innych miejsc jak i całego miasta!

Projekty zostaną podzielone na dwie pule: „Projekty duże” oraz „Projekty małe”

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w całym mieście wynosi 2 000 000 zł.

 

Pula środków na projekty małe wynosi 250 000 zł, natomiast pula środków na projekty duże wynosi 1 750 000 zł

 

Maksymalna kwota na jeden projekt duży to 800 000 zł.

Maksymalna kwota na jeden projekt mały to 50 000 zł

Aktualności