Podział środków


 W VII edycji nie ma podziału na okręgi! Projekt może dotyczyć zarówno Twojej najbliższej okolicy, innych miejsc jak i całego miasta!

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w całym mieście wynosi 2 000 000 zł.

Natomiast maksymalna kwota na jeden projekt to  700 000 zł.

Aktualności