Podstawa prawna


Budżet Obywatelski 2023/2024

UCHWAŁA NR LIII/570/22 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 29 września 2022 r.w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm

Uchwała Nr LVI/587/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 24.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 59/KP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR 58/KP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2024 oraz maksymalnej wartości jednego projektu

ZARZĄDZENIE NR 311/KP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 19.05.2023 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Głosowania, określenia wzoru karty do głosowania, zasad głosowania mieszkańców na zakwalifikowane projekty, weryfikacji kart do głosowania i ustalenia wyników głosowania w X edycji Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski 2022/2023

UCHWAŁA NR V/67/19RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Uchwała nr XIX/227/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Uchwała nr XXIX/335/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2023.

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.49.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2023.

Zarządzenie w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2023 oraz maksymalnej wartości jednego projektu.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Punktów Głosowania,głosowania mieszkańców  na zakwalifikowane projekty, weryfikacji kart do głosowania  ustalenia wyników głosowania w IX edycji Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski 2021/2022

UCHWAŁA NR V/67/19RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Uchwała nr XIX/227/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Uchwała nr XXIX/335/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2022

Zarządzenie ws określenia kwoty przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach BO do realizacji w roku 2022

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Punktów Głosowania,głosowania mieszkańców na zakwalifikowane projekty, weryfikacji kart do głosowania i ustalenia wyników głosowania w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski 2020/2021:

UCHWAŁA NR V/67/19RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Uchwała nr XIX/227/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2021

Zarządzenie w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2021 oraz maksymalnej wartości jednego projektu.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.57.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2021.

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.57.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2021 z późn. zm.

Budżet Obywatelski 2019/2020

UCHWAŁA NR V/67/19RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2020.

Zarządzenie ws określenia kwoty przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach BO do realizacji w roku 2020

Zarządzenie ws. powołania zespołu BO

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU BO

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Punktów Głosowania,głosowania Mieszkańców na zakwalifikowane projekty, weryfikacji kart do głosowania i ustalenia wyników głosowania

Budżet Obywatelski 2018:

Uchwała Nr XLV/545/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie w roku 2019

Uchwala nr XLVIII57118 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie ORo.0050.343.2018

 

Budżet Obywatelski 2017:

Uchwała Budżet Obywatelski rok 2018

Zarządzenie nr ORo.0050.101.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 lutego 2017 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej

Zarządzenie dotyczące Regulaminu Prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Budżet Obywatelski 2016:

Uchwała dla Budżetu Obwatelskiego 2016

UCHWAŁA NR XXXVIII/522/14 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Piekar Śląskich w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie

Budżet 2015:

Zarządzenie Nr ORo.0050.283.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszana propozycji projektów.

Zarządzenie Nr ORo.0050.301.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25.05.2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORo.0050.283.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia18 maja 2015 w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów

Budżet 2014:

Zarządzenie nr Oro.0050.332.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszana propozycji projektów.

Załącznik Nr 1 do Załącznika do Zasad i trybu konsultacji społecznych w sprawie części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr ORo.0050.332.2014, z dnia 20 maja 2014r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr ORo.0050.332.2014z dnia 20 maja 2014r.

Aktualności