O budżecie


Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Szanowni Mieszkańcy Piekar Śląskich

Niebawem, bo już 6 lutego ruszy kolejna – dziesiąta edycja piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. To od Was zależy na co przeznaczone zostaną 2 miliony złotych z budżetu naszego miasta. W tym roku wprowadzamy nowość czyli podział na duże i małe projekty. Duże projekty obejmują kwotę 1.750.000 zł z maksymalną wartością jednego projektu do 800.000 zł, zaś małe projekty 250.000 zł i maksymalną wartością jednego projektu wynoszącą do 50.000 zł.

Realizować będziemy projekty o charakterze ogólnomiejskim – bez podziału na dzielnice. Zwycięzcami będą po prostu te projekty, które uznacie za najlepsze.

Każda kolejna edycja pokazuje jak bardzo aktywni są Piekarzanie i jak wiele mają pomysłów na rozwój miasta. Budżet Obywatelski to także świetna okazja do integracji lokalnych środowisk i do przekonywania do swoich pomysłów innych osób.

Czekamy na zgłoszenia projektów, na pomysły małych i dużych zmian. Możecie sami zgłosić projekt, poprzeć ten, który przygotowali znajomi, sąsiedzi czy przyjaciele lub po prostu ten, który uznacie za najlepszy. Wszystko jest w Waszych rękach, zatem zachęcam do aktywnego udziału w tworzeniu piekarskiego budżetu partycypacyjnego.

Przypomnijmy, że choćby wodny plac zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tężnia solankowa w Brzozowicach czy też przebudowa placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej powstały właśnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Teraz również liczymy na Waszą aktywność, pomysłowość i energię. Razem zmieniamy Piekary Śląskie!

Sława Umińska – Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Mówiąc najprościej – to współdecydowanie mieszkańców miasta o tym, na co przeznaczona zostanie część pieniędzy z miejskiej kasy.

W dużym skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są weryfikowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod głosowanie mieszkańców;
  • projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu przeznaczone są do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

Kto może wziąć udział w Piekarskim Budżecie Obywatelskim?

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Piekar Śląskich. Zgłaszać projekty, jak i głosować mogą zarówno dorośli jak i niepełnoletni mieszkańcy miasta. Niemniej jednak ci drudzy będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Piekarskim Budżecie Obywatelskim.

Jakie projekty można zgłaszać w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego?

Projekty realizowane w Budżecie Obywatelskim mogą dotyczyć wyłącznie spraw znajdujących się w zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach Miasta. Można zgłaszać zarówno projekty „twarde” (inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (kulturalne, artystyczne, społeczne). Zarówno jedne, jak i drugie powinny realnie poprawiać jakość życia mieszkańców.

 

Ile pieniędzy na projekty?

W X edycji BO Projekty zostaną podzielone na dwie pule: „Projekty duże” oraz „Projekty małe”

 Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w całym mieście wynosi 2 000 000 zł.

Pula środków na projekty małe wynosi 250 000 zł, natomiast pula środków na projekty duże wynosi 1 750 000 zł

Maksymalna kwota na jeden projekt duży to 800 000 zł.

Maksymalna kwota na jeden projekt mały to 50 000 zł

 

Jak wypełnić wniosek?

Formularz zgłoszenia projektu można pobrać ze strony internetowej www.obywatelski.piekary.pl lub w Punktach Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

Co powinien zawierać odpowiednio sporządzony dokument?

1. Dane osobowe

Podziel się z nami podstawowymi informacjami na swój temat. To ułatwi nam kontakt
z Tobą.

2. Nazwa projektu

Zadbaj o to, by nazwa projektu dobrze oddawała to, czego ma on dotyczyć. Niech będzie atrakcyjny, ale również prosty i czytelny. Pamiętaj, że będzie znajdować się na materiałach promocyjnych oraz karcie do głosowania.

3. Krótki opis projektu

W tym miejscu krótko opisz główne założenia projektu. W kilku zdaniach zaprezentuj jego ideę. Zamieść kluczowe informacje o nim. Nie opisuj szczegółów technicznych ani kosztorysu.

4. Lokalizacja propozycji projektu

Wskaż miejsce, gdzie ma być zlokalizowany Twój projekt. W tym celu konieczne jest, abyś wpisał jego dokładny adres (tzn. ulicę lub rejon ulic), a w przypadku zadania remontowego lub inwestycyjnego także numer działki. Aby mieć pewność, że dokładnie wskazałeś miejsce, możesz je również dodatkowo opisać.

Zadanie powinno zostać umiejscowione na terenie należącym do Miasta Piekary Śląskie lub Skarbu Państwa, ale będącym w użytkowaniu wieczystym Miasta Piekary Śląskie.

Informacje o tym, czy stan własnościowy wybranego przez Ciebie terenu umożliwia zgłoszenie na nim zadania, możesz samodzielnie sprawdzić na stronie http://sip.piekary.pl/portal/

Jeżeli chcesz zlokalizować swój pomysł na terenie innych jednostek miejskich (np. dom kultury, szkoła, przedszkole, biblioteka itp.) to dodatkowo musisz pozyskać zgodę dyrektora danego podmiotu na realizację zadania. Zgoda taka musi zostać wyrażona w oświadczeniu i dołączona do wypełnionego formularza – jej brak spowoduje odrzucenie projektu.

5. Klasyfikacja propozycji projektu i potencjalni odbiorcy propozycji projektu

Wskaż, jakiej dziedziny życia dotyczy Twój projekt oraz kto Twoim zdaniem najbardziej skorzysta na ewentualnej realizacji projektu. Możesz zaznaczyć wiele pól.

6. Pełny opis propozycji projektu

W tym miejscu możesz rozwinąć opis swojego projektu. Opis powinien wyjaśnić, na czym będzie polegało zadanie oraz jakie będą jego elementy składowe. Jest to szczególnie ważne, gdyż każde z działań będzie musiało zostać oszacowane pod względem kosztów. Pamiętaj, że projekt musi dotyczyć zadań publicznych, czyli musi być zgodny z kompetencjami
i zadaniami gminy albo powiatu.

7. Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu

Opisz, dlaczego chciałbyś aby Twój projekt został zrealizowany. Przedstaw jego cel oraz wskaż, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji Twojego zadania. Uzasadnij również, jak realizacja tego pomysłu wpłynie na ich życie. Beneficjentów zadania możesz opisać za pomocą wieku, miejsca zamieszkania czy kryterium społeczno-zawodowego. Projekt może wpływać na wąską grupę lub na mieszkańców całego miasta. Pamiętaj jednak, że im więcej potencjalnych odbiorców, tym większe szanse ma projekt na etapie głosowania.

8. Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przy obliczaniu kosztów możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego kosztorysu dostępnego na stronie www.obywatelski.piekary.pl Znajdziesz tam orientacyjne wyceny projektów najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach BO.

Dla niektórych projektów obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp.

Nie przejmuj się, jeżeli nie będziesz potrafił podać konkretnych kwot. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości, będących niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie to wydział właściwy merytorycznie lub instytucja miejska oszacuje koszty realizacji inwestycji – stąd też wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.

W celu określenia szacunkowych kosztów realizacji Twojego pomysłu możesz też skontaktować się  z Koordynatorem ds. Budżetu Obywatelskiego pod numerem telefonu
32 77 61 435 lub 48 691 693 031 lub komórką merytoryczną UM dla Twojego projektu.

9. Szacunkowy koszt utrzymania zadania po jego realizacji

Zwróć uwagę, czy realizacja projektu będzie powodowała wydatek jednorazowy, czy może również w kolejnych latach trzeba będzie wydawać pieniądze na utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. Taką informację powinieneś wskazać w formularzu zgłoszeniowym. Koszty utrzymania w skali roku nie mogą przewyższyć 10% wartości całego projektu.
W przeciwnym wypadku projekt zostanie odrzucony.

Jak złożyć wniosek?

Po wypełnieniu formularza, zgodnie z powyższymi wskazówkami, należy go podpisać
i zgłosić za pomocą jednej z dostępnych form:

  • osobiście w Urzędzie Miasta;
  • listownie na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie,ul. Bytomska 84, 41- 940 Piekary Śląskie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2023”;
  • drogą mailową na adres: pbo@piekary.pl, gdzie załącznikami do maila powinien być skan podpisanego wniosku oraz skany załączników.

Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie jego realizacja? Masz pytanie dotyczące BO, na które nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z koordynatorem ds. BO pod numerem telefonu32 77 61 435 lub 48 691 693 031 albo mailowo pbo@piekary.pl

 

Aktualności