Harmonogram działań


 • HARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego – X edycja:

  • 1. Składanie projektów od 6 lutego do 27 marca 2023 roku,
  • 2. Weryfikację i opiniowanie projektów prowadzi Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego: do 12 kwietnia 2023 roku,
  • 3. Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie: do 24 kwietnia 2023 roku,
  • 4. Publiczna prezentacja projektów: 10 maja 2023 roku,
  • 5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 15 maja 2023 roku,
  • 6. Głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.obywatelski.piekary.pl odbywa się: od 30 maja do 18 czerwca 2023 roku,
  • 7. Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania odbywa się: od 30 maja do 7 czerwca 2023 roku,
  • 8. Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 30 maja do 16 czerwca 2023 roku,
  • 9. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 30 czerwca 2023 roku,
  • 10. Realizacja – 2024 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

Aktualności