Harmonogram działań


1. Składanie projektów od 10 lutego do 15 kwietnia 2020 roku.

2. Weryfikacja i opiniowanie projektów prowadzone przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego: do 29 kwietnia 2020 roku.

3. Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie: do 12 maja 2020 roku.

4. Publiczna prezentacja projektów: 21 maja 2020 roku.

5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 26 maja 2020.

6. Głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej stronie internetowej www.glosowanie.piekary.pl odbywa się: od 5 czerwca do 21 czerwca 2020 roku.

7. Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania odbywa się: od 5 czerwca do 15 czerwca 2020 roku.

8. Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 5 czerwca do 19 czerwca 2020 roku.

9. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 30 czerwca 2020 roku.

10. Realizacja – 2021 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

 

Aktualności