Harmonogram działań


  • 1. Składanie projektów od 4 lutego do 9 kwietnia 2021 roku,
  • 2. Weryfikację i opiniowanie projektów prowadzi Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego: do 23 kwietnia 2021 roku,
  • 3. Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie: do 7 maja 2021 roku,
  • 4. Publiczna prezentacja projektów: 18 maja 2021 roku,
  • 5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 21 maja 2021 roku,
  • 6. Głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej stronie internetowej www.obywatelski.piekary.pl odbywa się: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021 roku,
  • 7. Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania odbywa się: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021 roku,
  • 8. Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021 roku,
  • 9. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 30 czerwca 2021 roku,
  • 10. Realizacja – 2022 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

 

 

Aktualności